nopic

Sam Bidi

Biträdande Jurist

08-660 00 41

Kompetensområden: Affärsjuridik och tvistelösning
Språk: Svenska och engelska
Utbildning: Juristprogrammet Stockholms universitet 2022
Erfarenhet: Advokatfirman Gärde & Partners sedan 2022