08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tilbaka
Läs Conny Larssons artikel om molntjänster januari 20, 2014

Kan offentlighets- och sekretesslagen omöjliggöra för myndigheter att använda molntjänster?

Advokat Conny Larsson

Molntjänster har varit och är föremål för stort intresse, inte minst på grund av sin flexibilitet och den ökade möjlighet till affärsnytta som de kan erbjuda. Samtidigt har molntjänsterna även givit upphov till viss juridisk diskussion, bl.a. utifrån ett PuL-, sekretess- och säkerhetsperspektiv… se hela artikeln här Lov & data 115