08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tilbaka
Artikel av Conny Larsson januari 20, 2014

IT & Telekomföretagens Allmänna Bestämmelser ”Cloud Computing”, version 2010 – en granskning utifrån ett kundperspektiv

Av advokat Conny Larsson

 

Inledning

IT- & Telekomföretagen har under en lång tid tagit fram ett flertal olika Allmänna Bestämmelser, eller standardavtal om man så vill, inom IT-området. Det kanske mest kända och vanligast förekommande är Avtal 90. Under 2009 tillkom ännu ett standardavtal, Allmänna Bestämmelser ”Cloud Computing” version 2010, som är avsett att användas i avtal om molntjänster. De leverantörer som i dag tillhandahåller molntjänster har oftast egna villkor, varför det kan antas att IT-företagens standardavtal kommer att bli aktuellt i undantagsfall.[1] Oaktat detta finns det anledning att titta närmare på standardavtalet eftersom de frågeställninga… läs hela artikeln här Lov & data 113