bengt

Bengt Gärde

DELÄGARE / ADVOKAT

08-660 00 41

Kompetensområden: Svensk och internationell affärsjuridik
Språk: Svenska, engelska och franska
Utbildning: Stockholms universitet och vid universitetet i Pau, Frankrike,
Jur. kand. 1980
Erfarenhet: Tjänstgöring vid Trelleborgs tingsrätt 1982-1984. Delägare i Styrbjörn Gärdes advokatfirma, 1984-1997. Grundare av Advokatfirman Gärde & Partners 1997.
Medlemskap: Sveriges Advokatsamfund, 1987. Finsk-Svenska Handelskammaren och International Bar Association. Godkänt ombud vid de Europeiska Gemenskapernas varumärkes- och mönstermyndighet, OHMI (Office de l´Harmonisation dans le Marché Intérieur). Eesti Advokatuur (Estniska advokatsamfundet).
Publikationer: Finsk-Svenska Handelskammarens årsbok ”Insurance issues”