08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Transporträtt

Advokatfirman Gärde & Partners har gedigen erfarenhet inom nationell och internationell transporträtt. Vi bistår såväl svenska som utländska företag inom transport- och logistikbranschen samt internationell agerande försäkringsbolag. Vi biträder våra klienter beträffande alla transporträttsligt relevanta områden (CMR, fraktavtal, överlastavgifter, avveckling av transportskador, m.m.). Detta innebär såväl löpande rådgivning för våra uppdragsgivare såsom hantering av transporträttsliga rättstvister vid domstolar och i skiljeförfaranden.

Transporträtten har nuförtiden mer och mer globala inslag och är föremål för flera internationella konventioner som vid gränsöverskridande situationer ska tillämpas (t.ex. CMR). När en transportskada har inträffat uppkommer oftast frågor om huruvida skadan orsakades av normal vårdslöshet eller av grov vårdslöshet. Den uppkomna skadan måste oftast dokumenteras mycket snabbt och i många fall inblandas försäkringsbolag för skaderegleringen. Inom transporträtten gäller det oftast att agera mycket snabbt, inte minst på grund av korta preskriptionstider.

Vi har stor erfarenhet av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom transporträtten och vi har under senare år varit ombud i ett flertal svenska och internationella transporträttsliga mål (inkl. skiljeförfaranden).

Åter igen, inom transporträtten gäller det att agera snabbt och man vinner regelbundet ingenting genom att ”vänta och se”.

Kontaktperson: Dr. Ansgar Firsching