08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Skatterätt

Gärde & Partners har lång erfarenhet att företräda klienter i skatteprocesser. Vi lämnar även råd om skatteeffekter vid olika typer av transaktioner.

Kontaktperson: Lasse Höijer