08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Tvistelösning

Våra jurister har varit verksamma i domstolar som domare och advokater i såväl allmänna domstolar som förvaltningsdomstolar. Samtliga av våra jurister har erfarenhet när det gäller processföring och är väl förtrogna med gränsöverskridande rättstvister och skiljeförfaranden. Gärde & Partners samarbetar sedan flera år tillbaka med ledande inkassoföretag.