08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser utgörs av förvärv, försäljningar, sammanslagningar och andra investeringar som genomförs av företag av olika storlekar. Alla företagsöverlåtelser är ofta förenade med risker och komplexa juridiska frågor, vilka kräver stöttning och rådgivning från kunniga och engagerade jurister.

Gärde & Partners är en fullservice byrå som tillser att hela processen förlöper smidigt och säkert och stöttar företagaren i de svåra situationer som kan uppstå längs med vägen. Gärde & Partners har hög kompetens inom området och våra jurister kan med stort engagemang för klienten alltid erbjuda en kvalificerad och lösningsorienterad strategi.