08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Internationell affärsjuridik

Gärde & Partners har ett väl etablerat nätverk med utländska advokatbyråer i Europa och USA. Flera av advokatbyråns medarbetare har under perioder varit verksamma inom internationell affärsjuridik i bland annat USA, Tyskland och Schweiz.

Gärde & Partners är medlemmar i International Bar Association, Finsk-Svenska Handelskammaren och Estnisk-Svenska Handelskammaren.

Kontaktperson: Bengt Gärde