08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Bolagsrätt

När företag expanderar eller omstrukturerar uppstår alltid en rad juridiska frågor som måste lösas kreativt och snabbt. Gärde & Partners har många års erfarenhet av bolagsrätt och affärsöverlåtelser. Vi kan hjälpa till vid exempelvis bolagsbildning, förvärv, fusioner, omstruktureringar, börsnoteringar och överlåtelser av företag. Vid överlåtelse av företag biträder vi under avtalsförhandlingar, vid due diligence och vid avtalsskrivandet.

Kontaktperson: Bengt Gärde