08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Avtalsrätt

Avtalsrätten brukar enkelt räknas in i två kategorier; allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Den allmänna avtalsrätten omfattar de regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring, giltighet och upphävning som är gemensamma för alla avtalstyper. Den speciella avtalsrätten omfattar regler som är specifika för en särskild avtalstyp, till exempel köp och hyra.

Avtalsrätten är navet i både vardagsjuridiken och affärsjuridiken och är således ett omfattande och övergripande rättsområde. Särskilt viktig för avtalsrätten är lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Avtalslagen är semidispositiv, vilket innebär att man genom avtal kan frångå delar av lagens bestämmelser. Avtalsrättens levande karaktär gör att det krävs ett mycket gott omdöme och stor skicklighet för att arbeta med avtalsrättsliga frågor. Gärde & Partners har en bred kompetens inom avtalsrätten och hjälper klienter med upprättande av avtal och andra relaterade frågor.