08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se

(Svenska) Rättsområden

miljo3

Työoikeus Sopimusoikeus Pankki ja rahoitus Yhtiöoikeus Kiinteistö- ja rakennusoikeus Yritysjärjestelyt Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus Immateriaalioikeus Kansainvälinen liikeoikeus IT-oikeus Life science Ympäristöoikeus Julkiset hankinnat Julkinen oikeus, salassapito & hallinto-oikeus Vero-oikeus Kuljetusoikeuteen Riitojen ratkaisu